آشپر خانوم

خورن یک سیب شسته نشده با شما چه می کند

۲۱ آذر ۱۳۹۵

خورن یک سیب شسته نشده با شما چه می کند

سیب ممکن است در نگاه اول درخشان و تمیز به نظر برسد اما این گونه نیست. زمانی که می‌خواهید مسافرت بروید، در یخچال را باز می‌کنید و یک سیب معطر و خوشمزه را بر می‌ دارید تا به هنگام گرسنگی در جاده از آن استفاده کنید ولی متاسفانه یک موضوع مهم را فراموش می‌کنید و آن هم شستن سیب است. حتما با خود فکر می‌کنید که آن را با لباس خود تمیز می‌کنید و سپس می ‌خورید اما این طرز فکر نادرست است.

Continue reading خورن یک سیب شسته نشده با شما چه می کند at آشپزی با آشپزباشی.