آشپر خانوم

ضرب دیدگی و چند درمان گیاهی برای آن

۲۳ بهمن ۱۳۹۵

ضرب دیدگی و چند درمان گیاهی برای آن

ضرب دیدگی به معنای وارد شدن ضربه به اعضاء بدن است، به طوری که موجب ضایعه به مویرگ ‌ها شده و سبب پاره شدن و تجمع خون‌ زیر پوست می‌شود.

از برخی گیاهان دارویی می توان در ردمان ضرب دیدگی استفاده کرد:
سرکه

اگر سرکه را با عسل مخلوط کرده و بر محل ضرب خوردگی بمالند موثر است. به خصوص اگر این ضرب خوردگی در ناحیه اطراف چشم باشد.

عرق کامفره

محل ضرب خوردگی را روزانه سه بار به آرامی با عرق کامفره بشویید.

Continue reading ضرب دیدگی و چند درمان گیاهی برای آن at آشپزی با آشپزباشی.