آشپر خانوم

نشانه های سکته قلبی ، سکته مغزی و ایست قلبی

۱۸ اسفند ۱۳۹۵

نشانه های سکته قلبی ، سکته مغزی و ایست قلبی

با این ‌که شاید به ندرت اتفاق بیفتد، ولی در لحظاتی از زندگی ‌تان مجبور به تجربه‌ رویدادی می‌شوید که می‌تواند زندگی ‌تان را با خطر رو به‌ رو کند. هر چه در مورد اتفاقات مربوط به بدن‌ تان بیشتر بدانید، میزان آگاهی از زمان مناسب و به موقع برای سپردن خودتان به دست پزشکان، و احتمال نجات جان ‌تان بیشتر می‌شود. این مقاله به تعریف سه رویداد خطرناک می‌ پردازد که زندگی ‌تان را تهدید می‌کنند.

Continue reading نشانه های سکته قلبی ، سکته مغزی و ایست قلبی at آشپزی با آشپزباشی.