آشپر خانوم

نقش تغذیه در رشد قد کودک

۲ آذر ۱۳۹۵

نقش تغذیه در رشد قد کودک

یکی از ابزارهای مهم در تعیین سلامت  تغذیه ای توجه به رشد کودک با توجه به منحنی رشد کودک است. منحنی رشد که در واقع شناسنامه سلامت کودک است به والدین کمک می کند تا بر اساس آن تغذیه و رشد کودک را کنترل نمایند،به صورت کلی اگر منحنی رشد کودک صعودی باشد، روند رشد او مطلوب است و در واقع نگرانی های والدین با بررسی این منحنی برطرف خواهد شد. ثابت ماندن وزن فرزند در یک خط از منحنی بیانگر این مساله است که کودک دچار مشکل شده است. همچنین اگر منحنی وزن کودک نزولی باشد، بیانگر مشکل جدی تر است. منحنی رشد قدی نوزاد در صورتیکه افقی و نزولی باشد، نشان‌دهنده این است که سوء تغذیه طولانی مدت برای نوزاد ایجاد شده است و باید توسط یک متخصص تغذیه یا پزشک اطفال بررسی شود.

 

ادامه مطلب