آشپر خانوم

ویتامین‌های موجود در اشک شما

۱۹ بهمن ۱۳۹۵

ویتامین‌های موجود در اشک شما

بچه‌ها به آسانی گریه می‌کنند، اما شاید بتوان از این اشک ها به ویتامین‌های موجود در آن‌ها و استفاده‌هایی که می‌توان از آن‌ها کرد، پی برد.مریم خاکساری، متخصص تحقیق در زمینه‌ی آزمایشگاهی ChARM، سرپرست این مقاله است.
او گفت: هدف ما،‌ بررسی امکان استناد به مقادیری کافی از اشک برای آزمایش مواد مغذی موجود در بدن بود. بدن شما نمی‌تواند ویتامین تولید کند، و ویتامین‌ها نشانگر منابع غذایی موجود در بدن شما هستند.

Continue reading ویتامین‌های موجود در اشک شما at آشپزی با آشپزباشی.